CAMPAIGN

CONTENT DEVELOPMENT FOR SOCIAL ISSUESโต๊ะยาว

เมื่อคน 2 Gen เกิดมาบนโลกใบเดียวกัน แต่เติบโตขึ้นคนละช่วงเวลา ประสบการณ์ชีวิต มุมมอง ความเชื่อ ย่อมแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา

ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อคนทั้ง 2 Gen ต่างยึดมั่นในเหตุผลและความเชื่อของตน จนไม่เหลือพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนพูดคุย

รอยร้าวที่มองไม่เห็นค่อยๆเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมามากมาย และหลายประเด็นก็เป็นปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างทางสังคม

รายการ Talk ที่คน 2 Gen 2 ขั้วความคิดได้พูดคุยถกเถียงกันแบบปัญญาชนอย่างเปิดเผยด้วย “หลักการ” และ “ประสบการณ์” ในประเด็นที่เป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ของคนทั้ง 2 Gen

PANO’TALK

โครงการหลักที่พาโนรามา เวิลด์ไวด์ เป็นตัวกลางร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บนพื้นที่สื่อออนไลน์,กิจกรรมสาธารณะ,งานประกวดชิงทุนธุรกิจ

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้กิจการและกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบสตาร์สอัพ, SME เพื่อสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ และเข้าถึง Business Model ใหม่ๆ ที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์จริง ทั้งทางธุรกิจและสร้างประโยชน์ให้สังคมไปพร้อมกัน

ปราชญ์ 4.0 – ROLE MODEL

“เราทุกคนมีความเป็นนักปราชญ์ในตนเอง” โครงการนี้จะไปกระตุ้นสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด ที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รายการปราชญ์ 4.0 – ROLE MODEL คือรายการประเภท Talk & Reality โดยใช้พิธีกรร่วมพูดคุยและตามติดชีวิตของ แขกรับเชิญรายการ เข้มข้นความแหลมคมทางความคิดในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง