CAMPAIGN

CONTENT DEVELOPMENT FOR SOCIAL ISSUESโต๊ะยาว

 

เมื่อคน 2 Gen เกิดมาบนโลกใบเดียวกัน แต่เติบโตขึ้นคนละช่วงเวลา ประสบการณ์ชีวิต มุมมอง ความเชื่อ ย่อมแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา

ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อคนทั้ง 2 Gen ต่างยึดมั่นในเหตุผลและความเชื่อของตน จนไม่เหลือพื้นที่ให้อีกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนพูดคุย

รอยร้าวที่มองไม่เห็นค่อยๆเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตามมามากมาย และหลายประเด็นก็เป็นปัญหาใหญ่ในระดับโครงสร้างทางสังคม

รายการ Talk ที่คน 2 Gen 2 ขั้วความคิดได้พูดคุยถกเถียงกันแบบปัญญาชนอย่างเปิดเผยด้วย “หลักการ” และ “ประสบการณ์” ในประเด็นที่เป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ของคนทั้ง 2 Gen

PANO – TALK

คุยความคิด พลิกเปลี่ยนโลก

 

โครงการหลักที่พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ เป็นตัวกลางร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และโครงการเพื่อสังคม (CSR) บนพื้นที่สื่อโทรทัศน์,สื่อออนไลน์,กิจกรรมสาธารณะ,งานประกวดชิงทุนธุรกิจ

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้กิจการและโครงการเพื่อสังคมเหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งในรูปแบบ Startup, SMEs เพื่อสนับสนุนให้มีความคิดนอกกรอบ และเข้าถึง Business Model ใหม่ๆ ที่ทำแล้วเห็นผลลัพธ์จริง ทั้งทางธุรกิจและสร้างประโยชน์ให้สังคมไปพร้อมกัน

ปราชญ์ 4.0 

 

“เราทุกคนมีความเป็นนักปราชญ์ในตนเอง” โครงการนี้จะไปกระตุ้นสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอด ที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา รวมถึงการเปิดรับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รายการปราชญ์ 4.0 – ROLE MODEL คือรายการประเภท Talk & Reality โดยใช้พิธีกรร่วมพูดคุยและตามติดภารกิจของแขกรับเชิญรายการที่ผ่านประสบการณ์เข้มข้น แหลมคมทางความคิด ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมถ่ายทอด “หลักสูตรชีวิต” ของตัวเองให้กับผู้อื่นอย่างจริงใจ ในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง

YOUNG – เก๋า

 

อีกไม่เกิน 10 ปีนับจากวันนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เรากำลังจะมี “คนวัยเกษียน” มากกว่า 20 ล้านคน และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประเทศเราจะเต็มไปด้วยคนแก่ ?

โครงการวิจัยสังคมสูงวัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ หรือ สกว. ระบุว่า “คน วัยเกษียน” ต้องการอยู่กับ “เพื่อนวัยเดียวกัน” มากกว่าจะอยู่บ้านแบบเหงาๆ และพร้อมจะจับกลุ่มกัน “จิตอาสา” ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม

และนี่คือสิ่งที่สังคมไทยต้องปรับความเข้าใจเรื่องนี้ใหม่หมด จะดีกว่าไหมถ้าเราหันมาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีวุฒิภาวะ

ร่วมติดตามไปพร้อมกันกับโครงการ “Young เก๋า” โดย พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ ไม่นานเกินรอ