สารสกัดจากพืช เพื่อเกษตรกรไทย

  เมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตรเพื่อยังชีพ มาเป็นเพื่อการค้า
  เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การใช้สารเคมีทางการเกษตร กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกร ในทุกวันนี้ 
  แม้ด้านหนึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร     แต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
  ซ้ำร้าย    ยังบั่นทอนสุขภาพของเกษตรกร และยังปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งผู้บริโภค และสะสมอยู่ในสภาพแวดล้อม    
  เวลานี้จึงมีหลายกลุ่ม ในหลายประเทศ เห็นว่าการลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารสกัดจากพืชเพื่อกำจัดแมลง เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
  รวมถึงนักวิชาการที่ตระหนักถึงปัญหาของเกษตรกร จึงเร่งคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการสกัดสารจากพืช เพื่อทดแทนสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ถึงแม้การใช้สารสกัดจากพืชจะได้ผลไม่เท่าสารเคมี แต่สารตกค้างจากพืชก็จะน้อยลง ส่วนเกษตรกรจะได้รับอันตรายจากสารเคมีน้อยลงเช่นกัน

 

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
298 ซ.ลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา
เขต วังทองหลาง, กรุวเทพ 10310
โทร. 0-2934-4201-2, 0-2934-4256-7  แฟกซ์ : 0-2934-4726

Panorama worldwide Co.,ltd.
298 Soi Ladprao 94(Panjamit), Phlapphla District,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel. +66-2934-4201-2, +66-2934-4256-7 Fax +66-2934-4726