ตอนที่52 ชัยชนะของการพัฒนา

ในความคิดของ พ.ท.วันชนะ สวัสดี ซึ่งรับราชการในกองทัพบก และทำงานจิตวิทยามววลที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาสงสัยว่าโครงการฯ ที่เกิดขึ้นกว่า 4100 โครง กับการครองราชย์กว่า 60 ปี เกิดขึ้นได้อย่างไร สิ่งที่เขาค้นพบคือ 1 โครงการ ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์

เขาพบว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จคือ เป็นสิ่งที่พระองค์มีพระราชดำรัสให้กับพสกนิกรอยู่บ่อยๆ นั่นคือ หน้าที่ หลักการทำงาน ความอดทน อดกลั้น และสิ่งที่เป็นปัจจัยในการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4100 โครงการ ในเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยเริ่มจากด้านการแพทย์ ต่อมาจึงเริ่มสร้างคุณภาพชีวิต จากนั้นจึงทำสงครามต่อสู้กับความยากจนในช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดของคนไทย

เมื่อรัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ต่อมาก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกับ สำนักงาน กปร.

สงครามต่อสู้กับความยากจน ได้ดำเนินงานมาพร้อมๆ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4100 โครงการ เป็นที่ปรากฎแก่สายตาของคนไทย และชาวต่างประเทศที่เห็นถึงความสำคัญในบางโครงการ และมอบรางวัลเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์

 

บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
298 ซ.ลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวง พลับพลา
เขต วังทองหลาง, กรุวเทพ 10310
โทร. 0-2934-4201-2, 0-2934-4256-7  แฟกซ์ : 0-2934-4726

Panorama worldwide Co.,ltd.
298 Soi Ladprao 94(Panjamit), Phlapphla District,
Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel. +66-2934-4201-2, +66-2934-4256-7 Fax +66-2934-4726